Cytat na dziś

4 Maj, 2009

„Można przekazać wiedzę, ale nie można przekazać przeżycia. Przeżycie posiada pewien dodatkowy wymiar egzystencjonalny, wobec którego słowo jest zbyt ubogie, zbyt bezradne.”

Ryszard Kapuściński